Stosunki międyznarodowe

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to przyszłościowy kierunek

 

 

Praca w międzynarodowym środowisku to marzenie wielu młodych ludzi, którzy cenią sobie otwartość oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości. Sposobem na rozpoczęcie ścieżki zawodowej w znanej korporacji lub cenionej na świecie organizacji jest podjęcie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Korporacja czy dyplomacja?

Podjęcie nauki na tym kierunku stwarza szerokie spektrum możliwości związanych z wyborem kariery zawodowej. Absolwenci stosunków międzynarodowych często podejmują pracę w administracji państwowej oraz dyplomacji. Wiedza nabyta podczas studiów umożliwia im pełnienie funkcji ekspertów, którzy analizują relacje polityczne, gospodarcze i kulturowe zachodzące pomiędzy poszczególnymi krajami.

Kierunek ten stwarza też silne podstawy do rozpoczęcia kariery politycznej. Jego absolwenci częściej wybierają jednak dobrze płatną pracę w dużych koncernach, których oddziały są zlokalizowane w różnych miejscach świata. Sprawny obieg informacji pomiędzy nimi wymaga nie tylko świetnej znajomości języków obcych, ale również interdyscyplinarnej wiedzy, której dostarczają właśnie międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kiedy jeszcze warto wybrać studia na tym kierunku? Na przykład wtedy, gdy planujesz rozpocząć pracę w mediach. Stosunki międzynarodowe mogą być świetną alternatywą dla dziennikarstwa czy filologii polskiej, umożliwiają bowiem zrozumienie wielu skomplikowanych mechanizmów kierujących światem i tym samym stanowią podstawę do budowania pozycji eksperta. Odbierając dyplom dysponujesz już więc konkretną wiedzą, którą wystarczy tylko wzbogacić opanowaniem dziennikarskiego warsztatu (np. w ramach praktyk), by móc pracować jako dziennikarz lub komentator zjawisk polityczno-gospodarczych.

Czytaj również  Ekonomiczne studia nadal atrakcyjne?

Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu

Program międzynarodowych studiów gospodarczych obejmuje m.in. techniki negocjacji gospodarczych, rozliczenia w obrocie międzynarodowym, zagadnienia z obszaru logistyki i transportu, zasady tworzenia strategii marketingowych oraz tajniki rachunkowości zarządczej. Jako student będziesz mógł także wybrać specjalność zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Uczelnie proponują na przykład specjalizacje z dyplomacji i polityki międzynarodowej, handlu zagranicznego, zarządzania biznesem międzynarodowym i bezpieczeństwa europejskiego. Zakres przedmiotów jest na tyle szeroki, że z pewnością znajdziesz obszar tematyczny zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

Zdaniem ekspertów każdy z nas w ciągu całego życia będzie musiał przekwalifikować się co najmniej 2 lub 3 razy. W tym kontekście interdyscyplinarność i wielość szans, jakie stwarza ukończenie międzynarodowych stosunków gospodarczych odgrywają bardzo istotną rolę we współczesnym świecie. Elastyczność wpisana w ten kierunek studiów jest zatem jego niewątpliwą zaletą.