Studia logistyki

Logistyka jako pewny kierunek

Maturzysta staje przed trudnym wyborem odpowiedniego kierunku studiów. Odpowiedniego, czyli takiego, którego studiowanie nie będzie męczarnią, gdyż wybierze się go w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, a jednocześnie takiego, który zwiększy szanse młodego człowieka na rynku pracy. Czy LOGISTYKA to właśnie taki kierunek?

Czym jest logistyka?

Logistyka to dziedzina działalności zajmująca się zarządzaniem procesami transportu towarów i osób a także działaniami, które wspomagają te procesy. Skutkiem działań logistycznych jest przemieszczanie się przewożonych dóbr materialnych, czyli produktów i materiałów. W skład tej dziedziny wchodzą też związane z transportem działanie wspomagające, dla przykładu: ubezpieczenia towarów czy też dostarczanie informacji do odbiorców. Zadaniem działu logistyki w firmach jest analiza krajowych i zagranicznych rynków zaopatrzenia, sporządzanie oferty przewozowej, negocjowanie cen usług przewozowych, kontrolę dostawców oraz wiele innych zadań. Specjalista ds. logistyki zarządza skomplikowanym procesem logistycznym, do których zalicza się działania związane z przepływem materiałów i surowców. Logistycy potrzebni są w wielu przedsiębiorstwach a właściwie w każdym, w którym występuje produkcja.

Czy warto studiować logistykę?

Zanim zdecydujemy się na studia logistyczne, warto wiedzieć, iż w tym zawodzie mogą pracować osoby, które posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych oraz zmysł menedżerski. Wśród istotnych predyspozycji wymienić można także: spostrzegawczość, dokładność, cierpliwość i wytrwałość. Pracodawcy cenią osoby, które ukończyły studia kierunkowe w dziedzinie logistyki i pokrewnych. Specjalista ds. logistyki bezwzględnie musi perfekcyjnie znać języki obce, pracodawcy wymagają często znajomości nawet kilku języków na poziomie bardzo dobrym, najlepiej potwierdzonych stosownym certyfikatem. Ważnym kryterium dla przyszłego pracodawcy jest znajomość arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) oraz nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne (np. programu SAP). Czy warto się uczyć tego wszystkiego? Jak najbardziej. Doświadczeni logistycy otrzymują pensję na wysokim poziomie, a o tych najlepszych pracodawcy wręcz rywalizują.

Czytaj również  Czy warto iść na studia II stopnia?

Logistyk zawód młody, ale z dużymi perspektywami. Obecnie, wraz z rozwojem technologii i motoryzacji, zaczęto zauważać potrzebę, aby procesem zarządzania towarami zajęła się jedna, konkretna osoba. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych błędów i problemów, a co za tym idzie – usprawnić działanie całego przedsiębiorstwa.