Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Każdy płatnik VAT musi wystawiać dokument sprzedaży, czyli fakturę. Zostanie ona rozliczona i zaakceptowana przez organy kontroli podatkowej tylko wtedy, gdy będzie uzupełniona zgodnie z zasadami. Zanim zaczniemy ją wypełniać, warto dobrze sprawdzić, co powinna zawierać faktura, by nie popełnić błędu.

Warunki uznania dokumentu za fakturę. Co powinna zawierać faktura?

Faktura to rachunek wystawiany przez płatnika VAT w celu udokumentowania dokonania określonej czynności. Muszą ją wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Przepisy polskiego prawa jasno określają, co powinna zawierać faktura, a mówi o tym art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej zapisami, faktura musi zawierać datę wystawienia oraz numer (kolejny w ramach dokumentów danego sprzedawcy). Wpisuje się także dane podatnika oraz jego numer, którym identyfikuje się w systemie podatkowym. Trzeba wpisać także datę płatności. Na dokumencie musi się znaleźć również data doręczenia towarów, nazwa usługi lub towaru, ich miara oraz ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, kwoty ewentualnych upustów, wartość towaru, stawka podatku, suma wartości sprzedanych towarów lub usług oraz łączna kwota należności.

Czytaj również  Logistyka zwrotów - na czym polega?

Zobacz: https://faktoria.pl/porada/Co-powinna-zawierac-faktura–Faktoria

Co powinna zawierać faktura imienna?

Jeśli sprzedajemy coś firmie, musimy wystawić fakturę. Nieco inaczej jest w przypadku osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W takiej sytuacji można (ale nie trzeba) wystawić fakturę imienną, która nie musi zawierać wszystkich danych, np. nie ma potrzeby umieszczania numeru identyfikacji podatkowej.

Co powinna zawierać faktura uproszczona?

Obecnie podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni mogą wystawiać tzw. faktury uproszczone w przypadku, gdy kwota zakupu nie przekracza 450 zł. Na takim dokumencie trzeba zamieścić datę wystawienia, datę wykonania usługi lub dostarczenia towarów, kolejny numer, imię i nazwisko podatnika oraz jego adres, numery identyfikacyjne wystawiającego i odbierającego fakturę, nazwę towaru lub usługi, kwoty rabatów, ceny jednostkowe i cena za całość.

Co musi zawierać faktura? Czy podpis jest potrzebny?

Obecnie nie ma obowiązku umieszczania na fakturze podpisu sprzedawcy i nabywcy oraz pieczątek firmowych. Nawet bez nich dokument będzie uznany za prawidłowy plik księgowy. Podpis musi być umieszczony w następujących przypadkach: faktura na rzecz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR), faktura korygujące (na minus) oraz nota korygująca.

Zanim sprawdzimy, co musi zawierać faktura, dokładnie zapiszmy dane kontrahenta, by nie okazało się, że brakuje czegoś, bez czego nie można wystawić dokumentu.

Czytaj również  Gdzie jest Twoje zamówienie – czyli droga, jaką pokonuje Twoja paczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *