Profil podyplomowych studiów menedżerskich.

Stanowisko menedżera wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu kierowania firmą. Osoby, które je obejmują muszą doskonale znać przedsiębiorstwo i potrafić organizować pracę na każdym szczeblu. W zdobyciu wiedzy niezbędnej do bycia menedżerem niezwykle pomocne są studia podyplomowe.

Jak wygląda profil kandydata na studia podyplomowe menadżerskie?

Kandydaci na studia podyplomowe menedżerskie to zwykle osoby zajmujące stanowiska menedżerskie lub ubiegające się o objęcie takiej posady. Jednak kierunek ten nie jest skierowany wyłącznie do nich. Uczy on skutecznego zarządzania, więc członkowie zarządów i kadra kierownicza świetnie wpisują się w profil kandydata na te studia. Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej również skorzystają na ukończeniu tego kierunku. Na studia podyplomowe mogą zapisać się osoby, które nie mają wykształcenia związanego z przedsiębiorczością i biznesem. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera lub licencjat.

Jak wygląda program studiów podyplomowych mendażerskich?

Studia podyplomowe menedżerskie trwają zazwyczaj dwa semestry i odbywają się w trybie zaocznym. Pozwala to więc na pogodzenie ich z pracą na etacie. W zależności od uczelni można ukończyć ogólne studia menedżerskie lub powiązane z jakąś węższą specjalizacją. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu bankowości, negocjacji, rachunkowości, marketingu, problemów przedsiębiorczości, zachowań klientów indywidualnych i biznesowych, koncepcji zarządzania oraz wielu innych dziedzin. Studia zakończone są egzaminem, a często również projektem, którego zrealizowanie jest niezbędne do otrzymania dyplomu.

Czytaj również  Podstawowe szkolenia dla kadry kierowniczej?

Charakter praktyczny

W pracy menedżera wiedza teoretyczna niepoparta umiejętnościami praktycznymi jest całkowicie nieprzydatna. Dlatego też studia podyplomowe menedżerskie duży nacisk kładą na stronę praktyczną. Słuchacze przygotowują prezentacje, uczestniczą w grach biznesowych, dokonują analiz, biorą udział w symulacjach oraz inscenizacjach. Dzięki temu już po ukończeniu studiów mają umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Łatwiej też zachować się im w zaskakujących sytuacjach, które mogą spotkać na swoim stanowisku.

Kiedy iść na studia?

Wiele osób podejmuje studia podyplomowe menedżerskie zaraz po otrzymaniu tytułu magistra lub licencjatu. Dzięki temu, że są one realizowane zaocznie jednocześnie można znaleźć pracę i doskonalić swoje umiejętności. Jednak czy osoby, które są kilka lat po studiach i już pracują w zawodzie mogą zdecydować się na kształcenie podyplomowe? Oczywiście, to bardzo popularna ścieżka kariery. Kończąc studia podyplomowe nabieramy nowych umiejętności, wzmacniamy swoją pozycję na rynku pracy i stajemy się atrakcyjniejsi dla pracodawców. Poszerzanie wiedzy jest zawsze mile widziane, więc osobom, które zdecydowały się dokształcać łatwiej ubiegać się o awans.

Studia menedżerskie przeznaczone są dla wszystkich, którzy w swojej pracy zarządzają zasobami ludzkimi i organizują działania firmy. Można na nie uczęszczać w każdym wieku, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Cieszą się dużą popularnością, a pracodawcy przyjaźnie spoglądają na osoby, które posiadają dyplom ich ukończenia.

Czytaj również  Skończyłeś MBA i co dalej? Oto pomysły!