Masz świetny pomysł na biznes, ale brakuje Ci środków? Dowiedz się, jak szybko je pozyskać

Jeśli nie chcemy pracować na etacie, a mamy świetny pomysł na biznes, po prostu musimy go wykorzystać i założyć działalność. Nie da się jednak tego zrobić bez piędzi, gdyż rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów związanych nie tylko z bieżąca działalnością firmy, lecz także koniecznością ciągłych inwestycji. Jeśli brakuje nam pieniędzy, skorzystajmy z oferty kredytu dla firm.

Kredyt na otwarcie działalności czy kredyt dla firm? Co wybrać?

Na rynku finansowym jest wiele kredytów i pożyczek gotówkowych, z których możemy sfinansować otwarcie działalności gospodarczej. Część z nich przyznaje się osobom fizycznym (kredyt gotówkowy), a część już istniejącym firmom. Większość banków wymaga jednak co najmniej 6-miesięcznego, a częściej nawet rocznego bytowania na rynku. Obecnie banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują mniej restrykcyjne warunki kredytowanie, ale do wnioskowania trzeba się odpowiednio przygotować. Najważniejszy jest dobrze przygotowany biznesplan, czyli rozpisane plany dotyczące działalności firmy i szansy na zysk. Bez tego nie uzyskamy kredytu dla firm, gdyż bank nie udzieli pożyczki komuś, kto nie ma jasno sprecyzowanych planów, co zwiększa ryzyko porażki. Czasami do zdobycia pieniędzy na start wymarzonego biznesu wystarczy dobry biznesplan, który przekona bankowców analizujących wniosek. Warunkiem otrzymania kredytu na start będzie złożenie wniosku kredytowego, wraz z wymaganymi przez bank załącznikami. Wśród załączników najczęściej pojawiają się: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan przedsięwzięcia, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteka na nieruchomości. Kredyty na start są zróżnicowane, a doradca kredytowy doradzi właściwy rodzaj dofinansowania.

Czytaj również  Praca biurowa to nie tylko siedzenie przed komputerem. Sprawdź, co zawsze znajduje się na biurku księgowej

Rodzaje kredytu dla firm rozpoczynających działalność

Nowe firmy mogą otrzymać limit kredytowy w rachunku bieżącym. Z kredytu można korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę istniejącego zadłużenia, a jednocześnie powiększa kwotę, którą można wypłacić. Młode przedsiębiorstwa często decydują się na kredyt obrotowy, czyli pieniądze, które pozwalają na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt inwestycyjny na finansowanie majątku trwałego pozwala na zrealizowanie inwestycji, które mają na celu modernizację majątku trwałego. Kredyt dla firm może być również zabezpieczony, a najczęściej jest to hipoteka na nieruchomości. Stosuje się także przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję wierzytelności, poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw ustanowiony na majątku trwałym firmy.

Kredyt dla firm ze wsparciem rządowym – szansa dla młodych przedsiębiorców

Można starać się także o kredyt dla firm ze wsparciem rządowym. W takiej sytuacji wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pokryje zadłużenie właściciela firmy, który nie będzie w stanie spłacać kredytu. Nie oznacza to umorzenia długu – kredytobiorca będzie musiał spłacić zadłużenie bezpośrednio do BGK. Taki kredyt można otrzymać tylko w banku, który podpisał umowę z BGK.

Chcąc zapewnić płynność finansową firmie, którą zakładamy, możemy wnioskować o kredyt dla firmy, który będzie zastrzykiem gotówki.

Czytaj również  Księgowa w firmie - stanowisko pełne obowiązków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *