księgowa w firmie

Księgowa w firmie – stanowisko pełne obowiązków

Księgowa to firmie stanowisko o wiele ważniejsze niż się wielu osobom wydaje. Osoba pracująca w tym charakterze pełni bardzo odpowiedzialną funkcję w przedsiębiorstwie. Dba o przejrzystość rozliczeń finansowych oraz porządek w całej dokumentacji. To ona ponosi także odpowiedzialność prawną za stan finansów danej jednostki. Jest to odpowiedzialność cywilna, finansowa, a niekiedy nawet  i karna.

Czym na co dzień zajmuje się księgowa w firmie?

Księgowa pracująca w danej firmie dba o rozliczenia finansowe i podatkowe w stosunku do US, ZUS-u czy poszczególnych klientów i kontrahentów. Osoba zajmująca to stanowisko prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, Księgi rachunkowe, a także ewidencję przychodów (o ile przedsiębiorca rozlicza się na podstawie ryczałtu). Dzisiaj do dyspozycji są na szczęście różnego rodzaju programy kadrowo-płacowe, które ułatwiają wykonywanie przynajmniej części z tych czynności.

Wszystkie dokumenty firmowe muszą być na bieżąco aktualizowane i pozbawione błędów. To one stanowią postawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych oddawanych każdego roku.

Obowiązki księgowej w firmie

Zakres obowiązków księgowej różnić może się w zależności od zajmowanego stanowiska w dziale księgowym, rodzaju branży czy wielkości jednostki. Księgowa prowadzi ewidencję przychodów i kosztów podatkowych, rozlicza VAT, wystawia i księguje faktury VAT, wypełnia deklaracje podatkowe, rozlicza projekty UE, ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze, wylicza i odprowadza składki do ZUS-u, a także dokonuje wypłaty wynagrodzenia pracowników. Obowiązków jest sporo, ale dzisiaj standardowym wyposażeniem w zasadzie każdej firmy jest program kadrowo-płacowy, który ułatwia wykonywanie wielu z tych zadań.

Czytaj również  Wybór firmy kurierskiej - Czym się kierować?

Odpowiedzialność księgowego

Wprawdzie księgowa prowadzi księgi rachunkowe i księgę podatkową w formie, ale nie ona ponosi odpowiedzialność za rachunkowość, ale jej kierownik. Odpowiedzialność księgowego jest z kolei ściśle określona w ordynacji podatkowej, ustawie o rachunkowości oraz w kodeksach: karnym skarbowym, karnym i pracy.księgowa w firmie

Księgowa jest osoba odpowiedzialną za zachowania sprzeczne z przepisami prawa, o ile dopuszcza się ich w sposób świadomy. Księgowy, który nie ma w danej jednostce funkcji kierowniczej, może ponosić odpowiedzialność karną w przypadku dopuszczenia się przestępstwa lub wykroczenia przeciwko przepisom danej ustawy. Tak jest m.in. w sytuacji, gdy księgowy nie podaje w księgach rzetelnych danych, nie prowadzi ksiąg rachunkowych czy księgi KPiR zgodnie z aktualnymi przepisami,  nie sporządza sprawozdań finansowych lub nie zawiera w sprawozdaniach rzetelnych danych itd.

Tego rodzaju przestępstwa popełnione przez osobę, która zajmuje się księgowością w danej firmie podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Sąd może również wymierzyć te dwie kary jednocześnie. Dlatego należy pamiętać o tym, że zawód księgowej związany jest z dużą odpowiedzialnością, a więc jest o wiele bardziej odpowiedzialny niż się wielu osobom wydaje.