Ekonomiczne studia nadal atrakcyjne?

Ekonomia to kierunek, który kusi wielu maturzystów, roztaczając przed nimi perspektywę szerokich perspektyw zawodowych, ciekawych wyzwań i wysokich zarobków. Ale czy to wciąż atrakcyjny kierunek? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Co należy wziąć pod uwagę rozważając studia z ekonomii?

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę własne predyspozycje. Żadne studia nie są gwarancją zatrudnienia w wymarzonym zawodzie, ale wpływa na to szereg czynników, takich jak samodzielna praca nad sobą, wytrwałość i określone cechy charakteru. W przypadku ekonomia studia jest to nietypowe połączenie zamiłowania do nauk ścisłych i humanistycznych. Obie te dziedziny współdziałają ze sobą, ponieważ ekonomia korzysta zarówno z matematyki i analiz, jak i prawa, socjologii itp.

Ekonomia studia nie są dla każdego, ale osoby które interesują się tą tematyką oraz bieżącymi wydarzeniami na świecie, mają spore szanse na znalezienie wymarzonej pracy i osiągnięcie sukcesu w zawodzie. Należy przygotować się na konieczność odbywania szkoleń, staży i kursów, niekiedy wymagających wkładu finansowego. Jednak perspektywa interesującej pracy i wysokich zarobków jest tego warta.

Absolwenci ekonomia studia mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach badawczych, ubezpieczeniowych i finansowych, np. bankach. Ukończenie II-go stopnia studiów pozwala na zdobycie wykształcenia i umiejętności menedżerskich, przydatnych w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj również  Ekonomia na studiach

Jakie cechy powinien mieć kandydat na ekonomia studia?

Od przyszłego ekonomisty oczekuje się pewnych predyspozycji, bez których zrozumienie materiału na studiach i efektywna praca mogą być bardzo trudne. Jest to przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia, która jest najważniejszą cechą dobrego ekonomisty. Nie bez znaczenia jest też znajomość matematyki, która często przydaje się w zarządzaniu finansami.

Student ekonomii powinien interesować się wydarzeniami gospodarczymi oraz społecznymi, które mają miejsce na świecie. Wiedza zdobyta na studiach wymaga bowiem odniesienia do rzeczywistych zjawisk, by następnie wyciągnąć z nich wnioski i prognozy. Przydatna jest do tego umiejętność identyfikowania ciągów przyczynowo skutkowych.

Czy warto zdecydować się na studiowanie ekonomii?

W rankingu wysokości zarobków absolwentów poszczególnych kierunków studiów, przygotowanego przez RMF FM 24, nauki ekonomiczne są zaraz za dziedzinami technicznymi i ścisłymi. Ta obiecująca perspektywa wysokiego przychodu jest jednym z powodów, dla których ekonomia studia są jednym z najczęściej wybieranych kierunków.

Sukces w ekonomii może osiągnąć każdy, kto nie boi się ciężkiej pracy i posiada wiele wytrwałości oraz cierpliwości. Wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji może zaprocentować w postaci wymarzonego stanowiska i satysfakcji z bycia ekspertem w swojej dziedzinie. Ekonomia studia pozwalają na zdobycie obiecujących perspektyw zawodowych, również dzięki możliwości specjalizacji, które oferowane są przez większość uczelni.

Czytaj również  Logistyka jako pewny kierunek