Ekonomiczne studia nadal atrakcyjne?

Ekonomia to kierunek, który kusi wielu maturzystów, roztaczając przed nimi perspektywę szerokich perspektyw zawodowych, ciekawych wyzwań i wysokich zarobków. Ale czy to wciąż atrakcyjny kierunek? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Co należy wziąć pod uwagę rozważając studia z ekonomii?

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę własne predyspozycje. Żadne studia nie są gwarancją zatrudnienia w wymarzonym zawodzie, ale wpływa na to szereg czynników, takich jak samodzielna praca nad sobą, wytrwałość i określone cechy charakteru. W przypadku ekonomia studia jest to nietypowe połączenie zamiłowania do nauk ścisłych i humanistycznych. Obie te dziedziny współdziałają ze sobą, ponieważ ekonomia korzysta zarówno z matematyki i analiz, jak i prawa, socjologii itp.

Ekonomia studia nie są dla każdego, ale osoby które interesują się tą tematyką oraz bieżącymi wydarzeniami na świecie, mają spore szanse na znalezienie wymarzonej pracy i osiągnięcie sukcesu w zawodzie. Należy przygotować się na konieczność odbywania szkoleń, staży i kursów, niekiedy wymagających wkładu finansowego. Jednak perspektywa interesującej pracy i wysokich zarobków jest tego warta.

Absolwenci ekonomia studia mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach badawczych, ubezpieczeniowych i finansowych, np. bankach. Ukończenie II-go stopnia studiów pozwala na zdobycie wykształcenia i umiejętności menedżerskich, przydatnych w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj również  Profil podyplomowych studiów menedżerskich.

Jakie cechy powinien mieć kandydat na ekonomia studia?

Od przyszłego ekonomisty oczekuje się pewnych predyspozycji, bez których zrozumienie materiału na studiach i efektywna praca mogą być bardzo trudne. Jest to przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia, która jest najważniejszą cechą dobrego ekonomisty. Nie bez znaczenia jest też znajomość matematyki, która często przydaje się w zarządzaniu finansami.

Student ekonomii powinien interesować się wydarzeniami gospodarczymi oraz społecznymi, które mają miejsce na świecie. Wiedza zdobyta na studiach wymaga bowiem odniesienia do rzeczywistych zjawisk, by następnie wyciągnąć z nich wnioski i prognozy. Przydatna jest do tego umiejętność identyfikowania ciągów przyczynowo skutkowych.

Czy warto zdecydować się na studiowanie ekonomii?

W rankingu wysokości zarobków absolwentów poszczególnych kierunków studiów, przygotowanego przez RMF FM 24, nauki ekonomiczne są zaraz za dziedzinami technicznymi i ścisłymi. Ta obiecująca perspektywa wysokiego przychodu jest jednym z powodów, dla których ekonomia studia są jednym z najczęściej wybieranych kierunków.

Sukces w ekonomii może osiągnąć każdy, kto nie boi się ciężkiej pracy i posiada wiele wytrwałości oraz cierpliwości. Wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji może zaprocentować w postaci wymarzonego stanowiska i satysfakcji z bycia ekspertem w swojej dziedzinie. Ekonomia studia pozwalają na zdobycie obiecujących perspektyw zawodowych, również dzięki możliwości specjalizacji, które oferowane są przez większość uczelni.

Czytaj również  Finansowe dokształcanie