Co to są lokaty inwestycyjne?

 

O finansową przyszłość możemy zadbać w różny sposób, a jednym z najpopularniejszych jest wpłacanie pieniędzy na lokaty długoterminowe. Ciekawym produktem są lokaty inwestycyjne, a prowadzące je banki oferują klientom możliwość pomnożenia swojego kapitału. Czy jest to dobry sposób ulokowania kapitału?

Zasady działania lokat inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne przypominają nieco swój tradycyjny odpowiednik. Pieniądze na lokacie są składane na określony okres czasu, bank wyznacza oprocentowanie lokaty oraz gwarantuje 100% bezpieczeństwo kapitału klienta. Konstrukcja tego typu lokaty zakłada, że zyski z niej będą złożone z dwóch elementów. Jeden z nich to stałe oprocentowanie, które klient zna już na etapie zakładania lokaty, a drugi to stopa zwrotu z inwestycji giełdowych. Pieniądze złożone na lokacie są bowiem inwestowane przez bank w instrumenty finansowe Giełdy Papierów Wartościowych. Obsługą finansową zajmują się doświadczeni profesjonaliści, dlatego też istnieje realna szansa na to, że na lokatach inwestycyjnych będzie można zarobić o wiele więcej niż w przypadku lokaty o tradycyjnej konstrukcji. Klient nie ponosi ryzyka straty choćby części zainwestowanego kapitału. Jest to więc swoisty fundusz inwestycyjny, który chroni kapitał klienta.

Czy lokaty inwestycyjne są bezpieczne?

W reklamach banków oferujących lokaty inwestycyjne zwykle widnieje wysoka stopa zwrotu z inwestycji. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to jedynie przewidywana stopa, a nie gwarantowane oprocentowanie. Jedynie jedna, zwykle mniejsza część stopy zwrotu, jest zapewniona przez bank klientowi. Lokata inwestycyjna przyniesie wysokie zyski tylko wtedy, gdy inwestycje dokonywane przez specjalistów banku w instrumenty finansowe na giełdzie okażą się być trafione. W innym przypadku, po założonym okresie czasu, klient otrzyma zwrot kapitału lokaty inwestycyjnej wraz z założonymi odsetkami, ale druga część zysków nie będzie jednak wypłacona. Tego typu ryzyko ponosi każdy klient deponujący swoje środki finansowe na lokacie inwestycyjnej. Bank nie wypłaca całej kwoty zysku, ponieważ jej część, wskazana w umowie lokaty inwestycyjnej, jest przekazywana na konto banku. Wybierając konkretną ofertę zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość –im wyższe oprocentowanie jest gwarantowane, tym na ogół mniejszy udział klient ma w zyskach z inwestycji podejmowanych na giełdzie. Banki mają propozycje zarówno dla klientów ostrożnych, jak i gotowych do podjęcia pewnego ryzyka. Sami możemy podjąć decyzję, w jakie instrumenty finansowe chcemy inwestować. Mogą to być różne opcje, np. lokata z wyższym zyskiem gwarantowanym przy jednocześnie mniejszym udziale w zysku wynikającym z inwestycji lub lokata z niższym zyskiem gwarantowanym przy wyższym udziale w zysku wynikającym ze wzrostu aktywu bazowego.

Czytaj również  Jak obliczyć składkę OC?

Zaletą lokat inwestycyjnych jest to, że mogą one przynieść inwestorowi wysokie zyski, a nie ponosimy żadnego ryzyka takiej operacji. Minusem jest jednak to, że nie mamy bieżącego dostępu do swoich pieniędzy złożonych na lokacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *