Studia II stopnia

Czy warto iść na studia II stopnia?

 

Na mocy Deklaracji Bolońskiej podpisanej w czerwcu 1999 roku przez ministrów edukacji z 29 państw europejskich, w tym i Polski, systemy szkolnictwa wyższego krajów uległy zbliżeniu
i rozpoczął się tzw. Proces Boloński, który oznacza poważne reformy na szkołach wyższych.

Ekonomia na studiach

Ekonomia na studiach

 

 

W dzisiejszych czasach o wyborze kierunku studiów nie decydują wyłącznie zainteresowania kandydata, czy, jak onegdaj bywała, nieodparta chęć studiowania czegoś, co da czas na zabawę (któż nas nie zna wiecznych studentów?). Wybiera się kierunki, których ukończenie daje większe

Studia logistyki

Logistyka jako pewny kierunek

 

 

Maturzysta staje przed trudnym wyborem odpowiedniego kierunku studiów. Odpowiedniego, czyli takiego, którego studiowanie nie będzie męczarnią, gdyż wybierze się go w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, a jednocześnie takiego, który zwiększy szanse młodego człowieka na rynku pracy. Czy LOGISTYKA